พิมพ์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางไทรเป็นตำบลที่มีแม่น้ำตะกั่วป่า คลองสาขาของแม่น้ำตะกั่วป่าและคลองปีกไหลผ่าน ประกอบกับในอดีตพื้นที่บริเวณนี้มีต้นไทรขึ้นอยู่ริมน้ำทุกสายอย่างหนาแน่น จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อตำบลว่า "บางไทร" จวบกระทั่งปัจจุบัน ตำบลบางไทรจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑ โดยขึ้นอยู่กับอำเภอตลาดใหญ่ ภายหลังเมื่อจังหวัดตะกั่วป่าถูกยุบเป็นอำเภอตะกั่วป่า การปกครองของตำบลบางไทร จึงขึ้นอยู่กับอำเภอตะกั่วป่า

ตำบลบางไทร มี ๗ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

ตำบลตำตัว

จากคำบอกเล่า " ตำตัว" มากจากคำว่า "ตามตัว" เล่ากันว่าในอดีตข้าทาสบริวารในปกครอง ของเจ้าเมือง จะแอบหนีออกจากค่าย เนื่องจากถูกบังคับข่มเหงใช้แรงงานหนัก เมื่อทนไม่ไหวก็จะหนีมาหลบอาศัยอยู่ในพื้นที่ บริเวณนี้เกือบทุกครั้ง ทหารของเจ้าเมืองก็จะถูกสั่งให้ออกมาตามหาตัวและพากลับเข้าค่าย จนเป็นที่รู้กับว่า ถ้ามีคนหนีต้องมาตามตัวที่แห่งนี้ จึงเรียกที่แห่งนี้ว่าที่ "ตามตัว" สันนิษฐานว่าภายหลังมีการบันทึกข้อมูล ตามคำเรียกเพี้ยนไป เป็นคำว่า "ตำตัว" ทำให้เปลี่ยนความหมายเติมจาก "ตามตัว" และใช้เรียกเป็นชื่อตำบลมากระทั่งปัจจุบันนี้

ตำบลตำตัวเคยเป็นสถานที่ตั้งเมืองเก่าตะกั่วป่า ตามตำนานกล่าวว่าเจ้าเมืองตะกั่วป่าในสมัยนั้นชื่อ "พระยาตะกั่วป่า" (ม่วง) บิดาของท่านชื่อ "ท่านท้าว" ได้ไปสร้างวัดหน้าเมือง เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๐ ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๓ – ๒๓๒๕)

สันนิษฐานว่าเมืองตะกั่วป่าตั้งอยู่ที่นี่ ซึ่งชาวจีนเรียกกันว่า "เต็งโกป่า" นั้น คงถูกพม่าทำลายเมื่อยกทัพมาโจมตีในปี พ.ศ. ๒๓๕๒ (รัชกาลที่ ๒) เพราะปัจจุบันไม่ปรากฏซากกำแพงหรืออื่นใด นอกจากร่องรอยของวัดร้างคือวัดลุ่มและวัดร้างป่าเลย์ไลย์เท่านั้น